Utdanning

 • Bedring av etterutdanningstilbudet til samiske scenekunstnere
 • Informere medlemmer om kunstnerbolig/residenser i utlandet, der scenekunstnere kan finne inspirasjon og faglig påfyll i sitt arbeid og sine prosjekter
 • Tilrettelegge muligheter for samiske scenekunstnere for økt kompetanse hos andre urfolkskunstnere
 • Delta på og utvikle seminarer om scenekunst

Kulturpolitikk

 • Engasjere seg i aktuelle kulturpolitiske spørsmål
 • Samarbeide med de andre samiske kunstnerorganisasjonene
 • Være en aktiv pådriver for å opprettholde og øke SL sitt driftstilskudd
 • Øke rammebetingelsene for samiske kunstnere
 • Opprette kontakt med Nordområdeutvalget, med særlig vekt på urfolkssamarbeid

Organisasjonen SL

 • Arbeide for å få en faglig konsulent/scenekunstkonsulent som bistår medlemmene som formidler, promotør, konsulent
 • Arbeide for å øke medlemstallet
 • Formidle artister med SL-medlemskap til kulturfestivaler
 • Utvikle hjemmesider om SL og samisk scenekunst på internett
 • Gjennomføre studiereise for medlemmene