Project Description

Marte Fjellheim Sarre

Marte Fjellheim Sarre (f. 1989) er oppvokst i Karasjok. Hun har jobbet som både danser, koreograf, skuespiller, dansepedagog og regiassistent innenfor det frie og det institusjonelle samiske og norske scenekunstfeltet.

Av utdanning har Marte en bachelorgrad i dans fra Universitetet i Stavanger, og videreutdanning i kulturledelse fra OsloMet – storbyuniversitetet. Marte har blant annet hatt hovedrollen i stykkene «Pippi» og «Njuorju Niilá» ved Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, rollen som «Tjeskie» i «Plupp» ved Åarjelhsaemien teatere. og vært danser i forestillingen «Jorggáhallan» av Elle Sofe Sara. For tiden jobber Marte på Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš i Kautokeino, og er styreleder i Sámi Lávdi – Sami Association of Performing Arts.

Foto: Per Heimly. Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš: Human Zoo. Med: Nils Henrik Buljo, Mary Sarre, Marte Fjellheim Sarre, Eila Ballovara Varsi, Anitta Suikkari