Sámi Lávdi – Sami Association of Performing Arts slutter seg til Nordiska Skådespelarrådets opprop om seksuell trakassering og diskriminering:

Vi hyller motet og engasjementet til de mange kunstnere som har varslet om deres opplevelser med seksuell trakassering og diskriminering.

Vi fordømmer i sterkeste grad enhver person som bedriver seksuell eller annen form for trakassering og diskriminering. 

Vi oppfordrer bransjen til å behandle dette seriøst og å jobbe med fagforeninger og organisasjoner for å fremme et arbeidsmiljø fritt for diskriminering, trakassering og gjengjeldelse.

Styret, januar 2018

Er du usikker på hva du har opplevd, eller lurer du på hvordan du kan gå videre med saken? Du kan få veiledning på telefon 940 87 929. Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe med veiledning i saken. Alle henvendelser behandles fortrolig. Les mer her.