Frist: 10.01 – Dáiddafoanda

Frist: 06.01 – Fritt Ord – For behandling i februar

Frist: 01.02 – Norsk Fotografisk Fond – Utstillingsstøtte, prosjektsstøtte, publikasjonsstøtte og diversestipend

Frist: 01.02 – Office for Contemporary Art Norway (OCA) – Støtte til norske kunstnere og kuratorer som er aktive internasjonalt. Utenlandske kunstnere og kritikere bosatt i Norge kan også søke midler

Frist: 01.02 – Sparebankstiftelsen

Frist: 04.02 – Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde – Prosjektstøtte

Frist: 05.02 – Kulturkontakt Nord – Mobilitetsprogram

Frist: 07.02 – Fritt Ord – For behandling i mars/april

Frist: 01.03 – Barentssekretariatet – For prosjekter over 400.000

Frist: 01. 03 – Norsk-islandsk kultursamarbeid

Frist: 02.03 – Norsk Kulturråd – Andre scenekunsttiltak

Frist: 02.03 – Norsk Kulturråd – Kunst og ny teknologi

Frist: 04.03 – Norsk Kulturråd – Kunstløftet (barn og unge)

Frist: 28.03 – Fritt Ord – For behandling i mai

Frist: 01.04 – Finmark fylkeskommune – Profesjonell kunstnerisk virksomhet

Frist: 01.04 – Troms fylkeskommune – Grunntilskudd til samiske frivillige kulturorganisasjoner

Frist: 09.04 – Kulturkontakt Nord – Mobilitetsprogram

Frist: 01.05 – Tromsø kommune – Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere

Frist: 01.05 – Hordaland fylkeskommune – Kulturelt utviklingsprogram

Frist: 01.05 – Office for Contemporary Art Norway (OCA) – Støtte til norske kunstnere og kuratorer som er aktive internasjonalt. Utenlandske kunstnere og kritikere bosatt i Norge kan også søke midler.

Frist: 09.05 – Fritt Ord – For behandling i juni

Frist: 15.05 – Oslo Kommune – Munch- og Vigelandsstipendet, Stipend til unge kunstnertalent innen frivillig kulturfelt, Kunstner i etableringsfasen, Internasjonal kunstnerutvekslingsordning, Kulturprofilstipend og Diversestipend

Frist: 01.06 – Hordaland fylkeskommune – Kunstnerstipend

Frist: 01.06 – Hordaland fylkeskommune – Folkemusikkstipend

Frist: 01.06 – Bergen kommune – Kultur- , arbeids- og etableringstipend

Frist: 01.08 – Fritt Ord – For behandling i september

Frist: 31.08 – Skien Kommune – Kunstner- og arbeidsstipend

Frist: 02.09 – Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde – prosjektstøtte

Frist: 01.09 – Office for Contemporary Art Norway (OCA) – Støtte til norske kunstnere og kuratorer som er aktive internasjonalt. Utenlandske kunstnere og kritikere bosatt i Norge kan også søke midler.

Frist: 11.09 – Kulturkontakt Nord – Mobilitetsprogram

Frist: 12.09 – Fritt Ord – For behandling i oktober/november

Frist: 01.09 – Sparebankstiftelsen

Frist: 01.10 – Barentssekretariatet – For prosjekter over 400.000

Frist: 15.10 – Troms fylkeskommune — Arbeidsstipend for kunstnere

Frist: 15.10 – Troms fylkeskommune — Kulturprisen

Frist:  15.10 – Sametingets kunstnerstipend – Arbeidsstipend, Arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, Reise- eller studiestipend, Vikarstipend, Etableringsstipend, Materialstipend, SKFV – Samiske kunstneres og forfatteres vederlagsfond Arbeidsstipend, Reisestipend, Prosjektstipend, Etableringsstipend SGS, Materialstipend, SDS Utstillingsstipend, SDS

Frist: 16.10 – Statens kunstnerstipend – Arbeidsstipend, Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, Diversestipend, og Diversestipend for nyutdannede

Frist: 15.10 – Ingrid Lindbäck Langaards Fond og stiftelse til fordel for norske kunstnere – Søknad til stipend, residency på Cite Internationale des Arts i Paris og videreutdannelse i utlandet.

Frist: 22.10 – Kulturkontakt Nord – Mobilitetsprogram

Frist: 01.11 – Office for Contemporary Art Norway (OCA) – Støtte til norske kunstnere og kuratorer som er aktive internasjonalt. Utenlandske kunstnere og kritikere bosatt i Norge kan også søke midler.

Frist: 01.11 – Fritt Ord – For behandling i desember

Frist: Løpende – Dáiddafoanda – Ad hoc-midler – Tilskuddet for AD hoc-midler har en løpende søknadsfrist, som vil si at søknadene behandles etterhvert som de kommer inn. Tildelingene gjøres 4 ganger i året.

Frist: Løpende – Sametinget – Arena for Kunst og Kulturformidling

Frist: Løpende – Sametinget – Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Frist: Løpende – Sametinget – Kulturtiltak

Frist: Løpende – Barentssekretariatet – For prosjekter under 400.000

Frist: 01.02 – Kunstlerhaus Bethanien – Berlin, Tyskland Residency

Frist: 14.03 – Recess, New York: Session – Søknad om residency i New York

Frist: 01.04 – Skandinavisk Forening – Kunstnerbolig i Roma, Roma, Italia Residency

Frist: 11.04 – Nordisk Kunstnarsenter Dale (NKD) – Dale, Norge Residency

Frist: 01.05 – OCA – Berlin og Los Angeles Residency

Frist: 30.09 – Focus A-i-R – Oslo/Stockholm/Helsinki Residency

Frist: 01.10 – Millay Colony, Austerlitz – New York Residency

Frist: 01.11 – Stipendopphold ved Sommerakademiet, Bremanger kommune – Opphold 1-6 mnd.

Frist: 01.11 – WIELS – Brussel, Belgia Residency

Frist: 01.11 – Platform – China, Beijing, Kina Residency

Frist: 10.01 – Oslo Open

Frist: 15.02 – European Publishers Award

Frist: 15.04 – KORO – Opptak av kunstkonsulenter

Frist: Ikke utlyst – International Dummy Award

Frist: Ikke utlyst – Nordic Dummy Award