Utdanning

 • Bedre av etterutdanningstilbudet til samiske scenekunstnere
 • Informere medlemmer om kunstnerboliger/residenser i utlandet, der scenekunstnere kan finne inspirasjon og faglig påfyll i sitt arbeid og sine prosjekter
 • Tilrettelegge muligheter for samiske scenekunstnere for økt kompetanse hos andre urfolkskunstnere
 • Delta på og utvikle seminarer om scenekunst

Kulturpolitikk

 • Engasjere seg i aktuelle kulturpolitiske spørsmål
 • Samarbeide med de andre samiske kunstnerorganisasjonene
 • Være en aktiv pådriver for å opprettholde og øke Sámi Lávdis driftstilskudd
 • Øke rammebetingelsene for samiske kunstnere
 • Opprette kontakt med Nordområdeutvalget, med særlig vekt på urfolkssamarbeid

Organisasjonen Sámi Lávdi

 • Arbeide for å få en faglig konsulent/scenekunstkonsulent som bistår medlemmene som formidler, promotør, konsulent 
 • Arbeide for å øke medlemstallet
 • Formidle artister med Sámi Lavidi-medlemskap til kulturfestivaler
 • Utvikle hjemmesider om Sámi Lávdi og samisk scenekunst på internett
 • Gjennomføre studiereise for medlemmene


Tiltak 2016

 1. Avholde seminar i samarbeid med Sametingets Kunstnerkonferanse, med scenekunst som hovedtema.
 2. Gjennomføre studie-/performancetur til India for medlemmene, med forestillinger under Delhi International Arts Festival, New Delhi.
 3. Utforme oppdragsbeskrivelse for faglig veileder som skal arbeide utfra resultatene i en gjennomført spørreundersøkelse blant samiske kunstnere.
 4. Opprette egen webside for Sámi Lávdi.
 5. Ferdigstille revidering av vedtekter.
 6. Innføre nytt navn.
 7. Utarbeide og innføre ny logo.

For øvrig videreføre arbeidet i den langsiktige handlingsplanen.