Samiske kunstneriske fagorganisasjoner/støtteordninger:

Sametingene:

Norske kunstneriske fagorganisasjoner:

Norske stipend-/støtteordninger:

Nord-norske organisasjoner

Svenske kunstneriske fagorganisasjoner:

Svenske støtteordninger:

Finske kunstneriske organisasjoner/støtteordninger

Europeiske kunstneriske organisasjoner/støtteordinger

Kunsttidsskrift/fagmagasin på nett