Project Description

Marry A. Somby

Marry Ailonieida Somby (eller Marry Aslaksdatter Somby; født 31. juli 1953 i Deanu/Tana) er en samisk forfatter og teaterarbeider, bosatt i Tromsø. Hun debuterte i 1976 med «Ámmul ja alit oarbmælli», som ble den første barnebok på samisk. Boka kom på norsk året etter med tittelen «Ammul og den blå kusinen». Samiske myter og folketro er sentrale tema i hennes barnebøker, som har utkommet både på norsk og nordsamisk. I tillegg til barnebøker har hun også skrevet prosa og poesi for voksne og hun har laget flere teaterstykker. Hun var tidlig opptatt av det globale urfolksperspektivet og bodde i flere år blant urfolk i Nord-Amerika. En kan se innflytelsen av dette oppholdet i flere av verkene hennes. Somby var en av initiativtakerne til å stifte Samisk forfatterforening i 1979.

Litteratur

«Ráiddostallan»/«Raiden går» (1993)
«Solens datter : et samisk eventyr»/Beaivvas nieida» (1990) (også svensk utgave)
«Uhcastáloš» (1993)
«Guovžža gazza ; ja Guovssahasa lávlla» (1993)
«Krigeren, elskeren og klovnen/Mu apache ràhkesvuohta» (1994). Dikt, samisk og parallelltekst.
«Ráhkisvuoða soahki». Beaivváš Sámi Teáhter, 1996.
«Samisk skyggespill». Med Anne Helgesen. Dukketeatermanus, 1998.
«Okto/Alene» – et drama om John Andreas Savio. Beaivváš Sámi Teáhter, 2002.
«Bajándávgi» (2004)
«Onkel Gunnar koker saus» (2012)
«Čerbmen Bizi : girdipilohtta» (2013)
«Stáinnak : mánaid/nuoraidromána» (2016)
Kilde: Wikipedia

ma.somby@gmail.com
+47 400 45 238
samifilm.net – filmside for samiske barn (og voksne som holder på
å lære seg nordsamisk), støttet av Sametinget.

Foto: Ánde Somby