Foto: Sara Maret Ravdna Oskal, Avvir.

Sámi Lávdi har det siste året jobbet aktivt med oppstart av et Samisk Scenekunstinstitutt. Målet er at scenekunstinstituttet skal bli et faglig senter for samisk scenkunst. Både i et historisk perspektiv der ivaretakelse og dokumentasjon står sentralt, men også med tanke på videre faglig utvikling samt som et møtested for interesserte i fagfeltet.

Arbeidet har allerede pågått i over ett år, og Sámi Lávdis styreleder Ada Einmo Jürgensen har i spissen for styret nedlagt et stort arbeid i forprosjektet. Prosjektet er nå støttet både av Sametinget, Norsk Kulturråd og Samerådet, og Sámi Lávdi har gått til det steg og engasjere en prosjektleder. Vedkommende får ansvar for å starte innsamling av historisk materiale, i første omgang gjennom intervjuer av pionerene innen samisk scenenunst.  Ikke minst blir det prosjektleders ansvar og søke midler til å fortsette arbeidet fremover i tid og utvikle instituttet videre.

Til gjennomføring av denne utfordrende oppgaven har Sámi Lávdis styre engasjert Sara Margrethe Oskal. Oskal har i tillegg til en lang karriere innenfor samisk scenekunst, et stort nettverk innenfor feltet og bred erfaring fra administrativt arbeid blant annet fra Sametinget.

Sara Margrethe Oskal jobber med film, regi, scenekunst og tekstutvikling. Hun har også erfaring fra prosjektledelse og undervisning. Hun har har en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid fra Kunsthøgskolen i Oslo med prosjektet Skealbma – samisk gjøglertradisjon i fortellinger og joik og moderne sceneuttrykk. Hennes diktsamling ”savkkuhan sávrri sániid- utrettelige ord” ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2016. Kortfilmen Solas Datter vises nå på festivaler verden rundt. I tillegg er nye filmer underveis.

Nå gleder vi oss til å se det nye samiske scenkunstinstituttet begynne å ta form!